מסגרות מבנים א וריתוך – סטארטר

תעודה מקצועית + עבודה בתחום מבוקש!!לימודי ריתוך ומסגרות במימון של המדינהעם השתלבות בחניכה בשכר אצל מעסיקים כבר בזמן הלימודיםלפרטים 050-4044592

צפייה בפרטי המשרה