מדיניות הפרטיות קהילת WORKIT


ברוכים הבאים לקהילת WORKIT (להלן: “הקהילה”). הההרשמה לאתר ו/או האפליקציה (להלן: “האתר”) המופעל על  ידי פלטפורמת cob  אשר בבעלות חברת ליאון כוכבים בע”מ  והשימוש בו, ובכלל זה בתכנים הכלולים ובשירותים הפועלים בו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה (להלן: “תנאי השימוש”) ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות שלהלן וכן הוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר

תשומת לבך כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות מעת לעת ועליך מוטלת החובה להתעדכן בהם.

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בהם מיועד לנשים וגברים כאחד

תנאי השימוש

מידע אישי והגנה על נתונים

האתר ייעשה שימוש במידע האישי שאתה מספק לנו בתהליך ההרשמה. כמו כן, באישור תנאי שימוש אלה, אתה מאשר לשירות התעסוקה להעביר לאתר מידע כללי (לא רפואי) כגון: גיל, עיר מגורים, עיסוק נוכחי וכיוצ”ב, כפי שמסרת בעת הרשמתך לשירות התעסוקה.

כלל המידע ישמש את האתר לצורך התאמה אישית של תכנים ושליחת הודעות.

במידע אישי כלשהו שאתה מספק לנו בעת שימושך באתר זה, ייעשה שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות שלהלן.

 

קישורים לאתרים אחרים

אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. איננו  אחראים למידע, לחומר, למוצרים או לשירותים הכלולים או הנגישים דרך אתרים אלו. הגלישה והשימוש שלך באתרים אלה מתבצע על אחריותך בלבד. 

 

העדר אחריות

האתר נעזר ומציג שירותים של צדדים שלישיים בתחום ההדרכות ההכשרות ועוד (להלן: “ספקי תוכן”)

במידה ובחרת להתקשר עם אחד מספקי התוכן או לרכוש שירות מספק תוכן, תעשה זאת על אחריותך בלבד ומבלי שהאתר או בעליו אחראים להתקשרות זו.

ליאון כוכבים ו/או השותפים למיזם, שירות התעסוקה ו/או קרן רש”י אינם אחראיים באופן ישיר או עקיף לכל פרסום ו/או תוכן ואין בינם לבין המפרסמים יחסים משפטיים או מסחריים כלשהם

זכויות קניין רוחני

כל סימני המסחר, זכויות יוצרים, זכויות מאגרי נתונים וזכויות קניין רוחני אחרות בחומרים שבאתר זה (כמו גם הארגון והפריסה של אתר זה) יחד עם קוד התוכנות הבסיסיות, הם במישרין בבעלותנו או בבעלות ספקים שלנו. אינך רשאי להעתיק, לשנות, לתקן, לפרסם, לשדר, להפיץ, למכור או להעביר כל חומר באתר זה; ו/או את קוד התוכנה הבסיסית בין אם במלואו ובין אם בחלקו ללא קבלת אישור מראש ובכתב שלנו.

 

שיתוף מקובל

הנך רשאי להשתמש באתר זה אך ורק בהתאם להוראות ותניות הסכם זה, ובכל מקרה, למטרות חוקיות וראויות בלבד, העולות בקנה אחד עם כל החוקים, התקנות המקובלים במדינת ישראל ובכל סמכות שיפוט אחרת שממנה הנך גולש לאתר זה.

מדיניות הפרטיות

 1. המדיניות מפרטת מהו המידע הנאסף על ידי האתר בעת הגלישה באתר וכיצד האתר נוהג בו. כמו כן כוללת המדיניות מידע על השימוש ב-cookies.

  ככל שהנך (להלן, גם “משתמש” או “גולש”) עושה שימוש באתר או בשירותים השונים שזמינים דרך האתר, ובכלל זה כאלו המחייבים רישום או הזדהות מצידך, יחולו תנאי השימוש של השירותים האמורים, העשויים לכלול היבטי פרטיות ספציפיים. במקרים האמורים, מדיניות הפרטיות להלן תחול בכפוף לתנאי השימוש של השירותים האמורים.

  במסגרת השימוש באתר, האתר אוסף סוגי מידע שונים. מידע אודות כתובת ה IP שלך ומאפייני המכשיר ממנו הנך גולש – סוג הדפדפן, סוג מערכת ההפעלה, השפה בה נעשה שימוש במכשירך וכיו”ב.
  האתר גם אוסף מידע לגבי אופן השימוש שהנך עשה באתר – מנין הגעת אל האתר, משך הזמן ששהית בו, העמודים בהם צפית בתוך האתר, וכיו”ב.
  ככל שהנך עושה שימוש בשרותים שונים דרך האתר, האתר עשוי לאסוף ולתעד מידע נוסף במסגרת השרות בו מדובר ובהתאם לתנאיו.

 2. האתר אוסף את המידע, מעבד אותו ושומר אותו, לפי הצורך, למען שיפור הנגשת והיצע התכנים.
  המידע נחוץ לצרכי בקרה ואבטחת מידע של האתר והשימוש בו, כגון לצורך איתור ומניעת פעילות העלולה לסכן את האתר. אמצעים אלו מסייעים כמובן גם להגן על פרטיותך בעת השימוש באתר.

  המידע נחוץ גם על מנת לאפשר לך להנות באופן נוח וידידותי מהשרותים המוצעים באמצעות האתר, ככל שהצטרפת אליהם, בהתאם להעדפות בהן בחרת.

  בעזרת המידע האתר מנתח את התנועה והתנהגות הגולשים באתר, ובהתאם לומד להבין טוב יותר את הנושאים המעניינים אותם. הבנה זו מסייעת אתר לשפר את השירות הניתן באמצעות האתר ואת שירותי האתר בכלל.

  המידע עשוי לשמש את האתר גם לניהול של מהלכי שווק ופרסום באתר וברחבי הרשת המותאמים להעדפותיך, ובכלל זה על מנת להציע לך מידע, מוצרים ושרותים של האתר אשר עשויים להיות רלוונטיים לך באמצעות פרסום באתרים ופלטפורמות של צדדים שלישיים.

  המידע עשוי לשמש לקיום צורך או דרישה חוקית או הוראת דין בארץ או מחוצה לה החלה על האתר.
  פעילות, קבלת מידע ופעולות אחרות המבוצעות באתר ובמסגרת שירותים המוצעים בו מתועדות לצרכי עבודתו השוטפת של האתר ולמטרות המפורטות בהסכמים ובשרותים אליהם הצטרפת.
  באתר עשויים להופיע קישורים או הפניות לכתובות צדדים שלישיים שאינם האתר. מדיניות זו איננה חלה על אתרים ו/או עמודי אינטרנט אלו. מוצע לוודא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שתפנה אליהם.

 3. באתר נעשה שימוש ב- cookies. קובצי cookies, tags, pixels ודומיהן הינן טכנולוגיות הנשלחות למכשיר ממנו הנך גולש לאתר ומאחסנות עליו קובצי מידע שונים באופן אוטומטי. טכנולוגיות אלו יכונו להלן ביחד “cookies”.
  ה- cookies בהם האתר עושה שימוש מסייעים:
  • לזהות את מכשירך על מנת ללמוד על השימוש שהנך עושה באתר
  • לאפשר לך ממשק ידידותי בעת השימוש באתר
  • לשפר את הנגשת המדע הרלוונטי לצרכיך

שירות ותמיכה

בכל שאלה טכנית ובהבהרות בנוגע למדיניות הפרטיות ניתן לפנות למוקד התמיכה שלנו בכתובת המייל support@connectedbusinesses.co.il

 

למידע כללי ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של שירות התעסוקה  – 9687*, ימים א’-ה’, בין השעות 8:00-16:00