הקהילות שלנו

הקהילות שלנו (דוגמאות) :

קהילת קליקה www.klika.org.il היא קהילת החברים ב”האבים” (מרחבי עבודה ) שנפתחו על ידי המשרד לפיתוח הפרפריה נגב גליל בשיתוף הרשויות המקומיות ברחבי הארץ.

קהילת הפריפריה :
קהילת הפרפריה היא קהילת כל החברים בפרפריה הגאוגרפית והדמוגרפית של ישראל

זמן לבנות :
קהילת בעלי מקצוע קטנים בתחום השיפוצים והבניה שהתאגדו לצורך עבודה משותפת ושיווק משותף כדי להוות כח כלכלי מול החברות הגדולות.

ספיר :
קהילת הסטודנטים והבוגרים של מכללת ספיר (היום ובעבר) המוקמת לצורך התארגנות לימודים תפעול ושיתוף הזדמנויות לטובת קידום ובניית מערכי קשרים לבוגרים.