Junior UI

Junior- ui, עיצוב+גרפי

קורסים והכשרות להגיע לתפקיד (אפשרויות לימוד)
תכנית לימודים אשר מכוונת להכשיר ולפתח את הידע והכישורים הנדרשים עבור מעצבי ממשקים וחוויות משתמש מקצועיים. הקורס מתמקד במדיניות המקצועית והכלים הטכנולוגיים המשמשים לשיפור התכנון והפיתוח של אתרים ויישומים דיגיטליים.
מסלול מומלץ

Lead UI

משכורת ממוצעת 17000

מפתח אפליקציות MOBILE

משכורת ממוצעת 23000

UI

משכורת ממוצעת 15000

כישורים נדרשים
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
CSS
Figma
HTML
JavaScript
Sketch