Deep Learning Engineer

(Deep Learning) הוא תפקיד מתקדם בעולם הבינה המלאכותית

Algoritim,engineer

קורסים והכשרות להגיע לתפקיד (אפשרויות לימוד)
הקורס נועד לספק הבנה מקיפה של עקרונות וטכניקות למידה עמוקה, ולהקנות מיומנויות וכישורים פרקטיים להתמודדות עם משימות מאתגרות בחזית מדעי הנתונים.
מסלול מומלץ

AI מפתח

משכורת ממוצעת 33000

Devops Engineer Sn

משכורת ממוצעת 32000

כישורים נדרשים
Deep Learning
GPU
Machine Learning.
neural networks
Python
SQL